Stage bij Jong Nederland


Jong Nederland staat open voor stagiaires. Uitgangspunten zijn daarbij dat er een win-win situatie moet ontstaan en dat Jong Nederland kan voorzien in de, vanuit de opleiding of student, gewenste begeleiding.

Jong Nederland biedt stagemogelijkheden voor studenten:
HBO CMV
HBO Journalistiek
HBO Vrijetijdsmanagement (NHTV)
Andere relevante HBO opleidingen

Op dit moment zijn er geen concrete stage-opdrachten beschikbaar. Informeer bij ons Landelijk Bureau voor de stagemogelijkheden!
Telefoon 013 580 00 85 (ma, di, wo) of info@jongnederland.nl

Stage-aanvragen dienen altijd vergezeld te gaan van een uitgebreide CV en motivatie. Er vindt altijd een intake gesprek plaats.