EuroCamp


De activiteit is bedoeld voor 15-20 jarigen en spitst zich op het maken van internationale contacten en het in contact komen met andere culturen.

Elk jaar wordt er vanuit Fimcap Europe een EuroCamp georganiseerd. In 2005 is dit gedaan door Jong Nederland Reeshof en in 2006 is een 16+ groep naar EuroCamp in Italië geweest. In 2007 vond het EuroCamp plaats in Litouwen. In 2008 in Oostenrijk en in 2009 in Slowakije. In 2010 en 2013 heeft EuroCamp plaats gevonden in Malta. 

Fimcap staat voor: ‘Fédération Internationale des Mouvements Catholique d’Action Paroissiale’. De Fimcap is een wereldwijde federatie van katholieke parochiële jeugdbewegingen. Al sinds de oprichting in 1962 is Jong Nederland aangesloten bij deze organisatie. Ieder jaar organiseert een van de Europese lidorganisaties een EuroCamp.