Spelfeest!


Spelfeest! is een boekje vol spelen dat is uitgebracht door Jong Nederland ter gelegenheid van zijn zestig jarig bestaan. Jong Nederland is een organisatie die veel waarde hecht aan het laten spelen van jeugdigen.

Via het spel bevordert Jong Nederland het respect voor mensen, voor leven, voor de natuur. Hiermee schept Jong Nederland voorwaarden om bij jeugdigen een houding te ontwikkelen waarbij ieder mens uniek, onvervangbaar en waard is om gerespecteerd te worden.

Jong Nederland ziet spelen als een wezenlijk onderdeel van het leven. Tijdens het spelen ontdekt het kind de ander, de wereld en vooral zichzelf. Een kind is nieuwsgierig en naïef tegelijk. Het wil zich laten verrassen, het avontuur tegemoet treden. Spelen geeft plezier, verdriet, emotie. Spelen betekent ontmoeting, ontspanning en ontplooiing. Spelen is leren leven, spelen is een feest!

Omdat Spelfeest! niet meer verkrijgbaar is, kun je 'm hieronder downloaden.

Uitgave 2004
ISBN-10: 90-72348-11-7
ISBN-13: 978-90-72348-11-1

Hoe werkt dit boekje?


In dit boekje vind je ruim honderd snel te spelen spellen waar je weinig of geen materiaal voor nodig hebt. Steek het boekje in je broekzak en neem het mee als je met een groep kinderen op pad gaat. Als je dan snel een spel nodig hebt heb je een heleboel ideeën bij de hand.

Leeftijd
De leeftijdsaanduiding wil alleen zeggen dat kinderen vanaf die leeftijd het spel aankunnen. Maar ook oudere kinderen kunnen enorm veel plezier beleven aan dit spel. Door extra spelregels toe te voegen maak je een spel snel geschikt voor oudere spelers.

Rustig tot zeer intensief
De rustige spelen staan vooraan in het boekje. De zeer intensieve spelen staan achterin. Zo kun je snel gericht zoeken naar een leuk spel.

De Spelboekjes

- Natuurspelen!
- Spelen met knopen en pionieren
- Speurtochten
- Sportspelen!

zijn verkrijgbaar via de webwinkel. Zie nu ook onze combi-actie!