Handreiking werkbezoek jeugdorganisaties


In juni 2018 hebben we samen met andere jeugdorganisaties een brief gestuurd naar wethouders Jeugd in alle gemeenten om aandacht te vragen voor positief jeugdbeleid (www.scouting.nl/nieuws/1018-scouting-nederland-vraagt-met-18-andere-organisaties-aandacht-voor-positief-jeugdbeleid-binnen-gemeentes). We willen onze achterban ondersteunen in het organiseren van een werkbezoek voor hun college en/of gemeenteraad. Een jaar na de verkiezingen kun je zo laten zien wat we doen en waar onze organisatie voor staat. 

Het is krachtig om dit lokaal te doen met alle organisaties die positief jeugdbeleid belangrijk vinden. Zo kunnen we het belang van positief jeugdbeleid en de bijdrage die wij aan de samenleving bieden, laten zien.

Beste bestuurders,

Gave activiteiten organiseren, talenten ontwikkelen, vrienden maken, wij weten waar onze club voor staat en welk verschil we maken in het leven van onze kinderen en jongeren. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd in Nederland en aan het gemeentelijk jeugdbeleid. De afgelopen jaren zien we dat veel lokaal jeugdbeleid zicht richt op kinderen en jongeren met problemen en hiermee vergeten we dat alle jeugd in Nederland het recht heeft op een plezierige vrijetijdsbesteding en onze clubs daarvoor erkenning en ondersteuning verdienen. Die ondersteuning zit niet alleen in subsidie, maar bijvoorbeeld ook in voldoende speelplekken, ondersteuning van vrijwilligers, goede regelingen voor minima zodat alle kinderen kunnen spelen en geen knellende regelgeving waardoor we onze activiteiten niet kunnen doen. Vorig jaar hebben we, samen met bijna 20 andere landelijke jeugdorganisaties, gemeenten opgeroepen meer aandacht te hebben voor positief jeugdbeleid. De brief aan de wethouders vind je hier.

Wij weten als geen ander dat je onze activiteiten vooral moet beleven. Daarom willen we je oproepen om de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders uit te nodigen om een kijkje te nemen bij jullie activiteiten.

Jullie club is niet de enige in je gemeente die zich bezighoudt met jeugd. Om de kracht van het jeugdwerk en de diversiteit te laten zien, kan het handig zijn om zo’n bezoek in samenwerking met andere jeugdorganisaties in de gemeente te organiseren. Samen sta je sterk en komt onze boodschap krachtiger over.

Een werkbezoek hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Laten zien wat je doet is al bijzonder genoeg en eigenlijk is ieder moment hier goed voor. Hieronder vind je allerlei informatie die je kunt gebruiken om een werkbezoek te organiseren. Hier vind je een voorbeeld uitnodiging, ideeën voor activiteiten, tips voor de organisatie en communicatie en handvatten om de boodschap over te brengen.

Als alle jeugdorganisaties dit jaar werkbezoeken organiseren geven we een krachtig signaal af naar gemeenten. Heel veel succes met de voorbereiding en wil je ons laten weten als jullie, al dan niet samen met andere organisaties, een werkbezoek houden?

Met vriendelijke groet,
Landelijk Bestuur Jong Nederland