Vrijwilligers gratis gecertificeerd achter de bar


Barvrijwilligers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten minimaal 16 jaar zijn en een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) gevolgd hebben. Vrijwilligers kunnen deze instructie nu gratis digitaal volgen. De Instructie Verantwoord Alcoholschenken bestaat uit twee delen. Een informatief (les)gedeelte en een kennistest. Vrijwilligers die voldoende scoren op de 30 vragen, krijgen via de mail een geldig certificaat.

De e-learningmodule Instructie Verantwoord Alcoholschenken is te vinden op www.vrijwilligerswerkacademie.nl.