Omgaan met intimiteiten


Kinderen moeten kunnen spelen in een veilige omgeving. De leiding, het bestuur en de andere kinderen binnen de groep moeten voor deze veilige omgeving zorgen. Wat is een veilige omgeving en waar liggen de grenzen. We maken dit in deze workshop bespreekbaar waarin iedereen zijn of haar grenzen aan kan geven.

Voor wie
Voor iedereen die meer wil weten over omgaan met intimiteiten binnen Jong Nederland en die dit thema bespreekbaar wil maken binnen de afdeling.

In deze workshop
* Leer je met je collega-leiding grensoverschrijdend gedrag te benoemen.
* Wordt een sfeer gecreëerd waarin iedereen zijn of haar grenzen aan kan geven.
* Krijg je belangrijke aandachtspunten en zeer bruikbare tips mee die in de afdeling meteen ingezet kunnen worden.
* Hoor je aan welke eisen een vertrouwenspersoon moet voldoen.
* Hoor je hoe je een gratis VOG aanvraagt voor je vrijwilligers.

Opzet
Een theoretische workshop met veel voorbeeldcasussen, het gesprek met elkaar aangaan en delen van ervaringen.

Nodig
Een binnenruimte met stoelen en tafels.


Kosten en goed om te weten
www.jongnederland.nl/trainingen/workshops