Voorwaarden

voor deelname aan cursussen en activiteiten van Jong Nederland

Inschrijven

 • Inschrijven voor een cursus of activiteit kan alleen via het inschrijfformulier op de website.
 • Alleen als het formulier duidelijk en volledig is ingevuld, wordt het in volgorde van binnenkomst behandeld. Vervolgens stuurt het Landelijk Bureau een bevestiging.
 • Onvolledig ingevulde formulieren worden teruggestuurd.
 • Heb je binnen 2 weken geen ontvangstbevestiging ontvangen, neem dan contact op met het Landelijk Bureau.
 • Per cursus of activiteit is bepaald hoeveel deelnemers er maximaal uit één afdeling mee kunnen doen.
 • Inschrijven is alleen mogelijk tot aan de uiterste inschrijfdatum. Daarna worden inschrijvingen niet meer geaccepteerd. Als uiterste inschrijfdatum wordt in principe de periode van 1 maand voor de betreffende cursus of activiteit gehanteerd.
 • Gaat de cursus of activiteit niet door dan ontvang je hierover bericht binnen een week na sluiting van de inschrijftermijn.
 • Afmelden kan alleen schriftelijk. Wanneer niet wordt afgemeld, moet de volledige deelnemersbijdrage betaald worden. Zie ook bij annulering.
 • Vervanging van een opgegeven deelnemer aan een cursus kan alleen na schriftelijke melding aan het Landelijk Bureau.
 • Het is niet mogelijk om een gedeelte van de cursus of activiteit te volgen.
 • Per cursus of activiteit is bepaald welke leeftijdsgrenzen er gehanteerd worden. Voor deelname aan de Kamp/bivakcursus is vereist dat je de Introductiecursus gevolgd hebt en minstens één kamp als leiding meegedraaid hebt.
 • De notitie alcoholbeleid 2 (te lezen op het leidinggedeelte) is van kracht.

Betalen

 • Zodra bekend is of de activiteit doorgaat, stuurt het Landelijk Bureau een factuur naar de penningmeester van de afdeling.
 • Binnen de, op de factuur aangegeven, betalingstermijn maakt de penningmeester het verschuldigde bedrag over, onder vermelding van het factuurnummer.
 • Er volgt een betalingsherinnering als het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn ontvangen is. Na de aanmaning, kunnen incassokosten in rekening worden gebracht.
 • Indien de betalingstermijn van een herinnering verstreken is, wordt deelname van de afdeling aan alle Jong Nederland-activiteiten en bestellingen uit de Jong Nederland Winkel niet meer geaccepteerd tot aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Annuleren

 • Tot aan de uiterste inschrijfdatum (datum poststempel of mail) / een maand voor uitvoeringsdatum bedragen de annuleringskosten tenminste € 7,50.
 • Na de uiterste inschrijfdatum (datum poststempel of mail)/ een maand voor uitvoeringsdatum tot 2 weken voor uitvoeringsdatum bedragen de annuleringskosten 50% van de deelnemersbijdrage/kosten met een minimum van € 7,50.
 • Na 2 weken voor uitvoeringsdatum tot een week voor uitvoeringsdatum, bedragen de annuleringskosten 75% van de deelnemersbijdrage/kosten met een minimum van € 7,50.
 • Na een week voor uitvoeringsdatum tot de uitvoeringsdatum, bedragen de annuleringskosten 100% van de deelnemersbijdrage/kosten met een minimum van € 7,50.
 • Wanneer niet wordt afgemeld, moet de volledige deelnemersbijdrage/kosten betaald worden.
 • Zie hier de annuleringsvoorwaarden voor het Zwerfweekend.

Deze voorwaarden zijn besproken met de Landelijke Afdelingsraad en vastgesteld door het Landelijk Bestuur.