UBO-register

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Door het registreren van UBO-gegevens van o.a. stichtingen hopen opsporingsdiensten witwassen beter aan te kunnen pakken. Het UBO-register wordt onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Stichtingen die al in het Handelsregister staan krijgen 18 maanden de tijd om een UBO in te schrijven. Zij zijn er zelf verantwoordelijk voor dat dit gebeurt en dat de gegevens blijven kloppen.

De Kamer van Koophandel stuurt tijdig een brief aan alle opgaveplichtige stichtingen die in het Handelsregister staan. In deze brief staat hoe je de UBO’s kan inschrijven. Dit kan online, via een formulier (post) of via de notaris. Je hebt tot 27 maart 2022 de tijd om opgave te doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Je hoeft niet te wachten op de uitnodiging. Vanaf 27 september 2020 kun je via www.kvk.nl/ubo UBO’s inschrijven. Alleen de tekenbevoegden binnen je organisatie mogen UBO’s inschrijven.

Heb je meerdere organisaties? Dan moet je per organisatie UBO-opgave doen.

Een deel van de data in het register is tegen een kleine vergoeding in te zien. Het gaat om voornaam, achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat, aard en omvang van de UBO. Gegevens zoals BSN-nummers, geboortedag en -plaats, woonadres en identiteitsbewijs zijn afgeschermd.