Landelijk Bureau

Heb je een vraag? Neem dan contact op met het Landelijk Bureau. Vraag naar een van onze medewerkers.

 • Madeleine Rüttchen (secretariaat), aanwezig: maandag- & donderdagochtend.
 • Katrien Ammerlaan (consulent), aanwezig: dinsdag & donderdag.
Downloads

De werkwijze van het Landelijk Bureau heeft drie uitgangspunten: compact, flexibel en klantgericht. Daarbij wordt vraaggestuurd gewerkt. Wat betekent dat? De vragen die een district, een afdeling of een kaderlid heeft (de klanten) staan centraal. De beantwoording van klantvragen is een hoofdtaak van het Landelijk Bureau en de leden van het werkbestuur. Soms schakelen we een landelijke vrijwilliger, een werkgroep of derden in om je vraag te beantwoorden.

Welke vragen? Je zou haast zeggen alle vragen die je hebt! Het Landelijk Bureau is er voor jou en je afdeling! Je kunt met ons contact opnemen, telefonisch of per email, bijvoorbeeld als je:

 • Mee wilt doen aan het Zwerfweekend of een andere activiteit;
 • Wilt weten hoe de gemeente in elkaar zit en bij wie je moet zijn om je stem te laten horen;
 • Benieuwd bent welke training je kunt volgen;
 • Je geen raad weet met legionella, arbowetgeving of andere wetten waar je als bestuur tegen aan loopt;
 • Het contact met ouders wilt verbeteren;
 • Een heleboel vragen hebt over kinderen met problematisch gedrag;
 • Een link naar je afdeling op onze website wilt hebben;
 • Een training wilt volgen of bestellen over een bepaald, door jou gekozen onderwerp;
 • Wilt weten of wij, naast ons spelaanbod, nog meer spelideeën in de kast hebben liggen;
 • Wilt weten hoe je nieuwe leiding goed kunt begeleiden;
 • Een stagiaire in je groep wilt hebben maar niet weet hoe je die moet begeleiden;
 • Wilt weten hoe je eigentijdse vrijwilligers kunt werven;
 • Wilt weten hoe je taken en functies kunt flexibiliseren;
 • Je vrijwilligersbeleid in de groep wilt gaan opstellen;
 • Te maken krijgt met een sterfgeval in de groep en niet goed weet wat je nu moet doen;
 • Het met elkaar even niet zo goed kunt vinden;
 • Wilt weten wat de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning betekent voor je afdeling;
 • Niet goed weet of de blokhut ARBO-veilig is;
 • Wilt weten hoe je een persbericht maakt;
 • Informatie wilt over het voorzitten van een vergadering;
 • Jullie te maken krijgen met een geval van ongewenste intimiteit;
 • Je met de senioren en 16 plussers over normen en waarden wilt praten;
 • Als bestuur eens goed door wilt praten over de toekomst en een beleidsplan wilt maken;
 • Informatie wilt hebben over pesten;
 • Een Introductiecursus wilt bestellen voor je afdeling of district;
 • Je trainer bij Jong Nederland wilt worden;
 • Wilt weten hoe jullie vrijwilligers in de groep houden;
 • Gebruik wilt maken van de contacten die we hebben met andere organisaties;
 • Folders, stickers of spelden van verdiensten wilt bestellen;
 • Het Kleppie-pak wilt huren voor een open dag;
 • Een landelijke activiteit wilt organiseren;
 • Op een prettige manier geholpen wilt worden en zo snel mogelijk, ook met vragen en onderwerpen die we hier niet genoemd hebben maar die wel leven binnen je afdeling of bij jezelf.

Naast bellen en mailen, kun je op deze website ook veel informatie vinden.