Blokhutwijzer

Scouting Nederland heeft een boekje samengesteld: Blokhutwijzer - Richtlijnen voor Scoutinggebouwen. Het geeft een overzicht van eisen die aan Scoutinggebouwen (en dus ook gebouwen van Jong Nederland) worden gesteld.

In het boekje staan (overheids)richtlijnen waarmee afdelingen een duidelijke opdracht kunnen opstellen voor gemeente of architect (programma van eisen) wanneer zij gaan renoveren, verbouwen of nieuwbouw gaan doen. Waar moet je beginnen en waaraan moet het gebouw voldoen? Hoe kun je als bestuur verwoorden wat een Jong Nederland gebouw nu eigenlijk is?

Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de gebruikswensen van een gebouw maar ook aan toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid. Ook kan het boekje gebruikt worden als richtlijn om snel een antwoord te krijgen op concrete vragen over de kwaliteit van (onderdelen van) de bestaande huisvesting.

De eisen die Scouting stelt aan clubgebouwen gelden (op wellicht enkele uitzonderingen na) natuurlijk ook voor Jong Nederland afdelingen.

Bron: Scouting Nederland

Downloads