Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven voor een verblijf binnen de gemeente door niet-ingezetenen. Jong Nederland-afdelingen die hun blokhut verhuren aan andere groepen kunnen daardoor te maken hebben met de heffing van toeristenbelasting.

Wanneer je als afdeling te maken hebt met het heffen van toeristenbelasting kan het zinvol zijn om bij de gemeente daartegen bezwaar te maken. De gemeente heeft het recht om te bepalen of ze toeristenbelasting wil heffen, zij is niet verplicht een uitzondering te maken. Ze kan dus ook ontvankelijk zijn voor diverse argumenten waarin je aangeeft dat het voor Jong Nederlanders niet reëel is om toeristenbelasting te betalen. Proberen kan altijd.

In Nederland zijn diverse gemeenten die een uitzondering maken voor Jong Nederland-afdelingen.

Argumenten voor een uitzondering zijn o.a.:

  • bij Jong Nederland gaat het niet om toerisme maar om activiteiten van educatieve en maatschappelijke aard;
  • Jong Nederland verhuurt aan andere soort gelijke groepen, zij maken gebruik van eigen verenigingsterreinen;
  • Jong Nederland is een vrijwilligersorganisatie, de (kampeer)prijs wordt zo laag mogelijk gehouden. De toeristenbelasting kan daardoor een onevenredig hoog percentage van de (kampeer)prijs gaan uitmaken. Bovendien vergt het extra administratieve handelingen in een niet-commerciële organisatie die gerund wordt door vrijwilligers.