Werving Vrijwilligers

Hieronder vind je allerlei informatie over werving en eigentijds vrijwilligersbeleid. Deze informatie is ontwikkelt en bedoeld om afdelingen te informeren over werving en te prikkelen om aan de slag te gaan met werving. Vrijwilligerstekort is een herkenbaar probleem. Met deze informatie kun je actief en structureel aan de slag met werving!

De afdelingsscan

Om aan de slag te gaan met werving, is het van belang eerst jezelf goed te kennen. De Afdelingsscan is een uitstekend instrument hiervoor. afdelingsscan helpt je om antwoord te krijgen op vragen als:

 • Hoe staat binnen onze afdeling eigenlijk met het vrijwilligersbeleid?
 • Wat is al wel geregeld en wat niet?
 • Staan we open voor flexvrijwilligers?
 • Zo ja, welke klussen hebben we dan voor flexvrijwilligers?
 • Wie zoeken we?
 • Welke doelgroep?
 • Staan we bijvoorbeeld open voor nieuwe doelgroepen zoals allochtonen of ouderen?
 • Wat hebben we nieuwe vrijwilligers te bieden?
 • Wat stralen we uit als afdeling?
 • Zijn we een gesloten vriendenclub of een open club die uitnodigend is voor nieuwe mensen?
 • Als er nieuwe mensen komen, wie begeleidt ze dan?
 • Mag iedereen zomaar vrijwilliger worden bij ons?
Downloads