Werving vrijwilligers


Op deze pagina vind je allerlei informatie over werving en eigentijds vrijwilligersbeleid. Deze informatie is ontwikkelt ten behoeve van de Mix it up & Match tour en bedoeld om afdelingen te informeren over werving en te prikkelen om aan de slag te gaan met werving. Vrijwilligerstekort is een herkenbaar probleem. Met deze informatie kun je actief en structureel aan de slag met werving!

De afdelingsscan


De afdelingsscan helpt je om antwoord te krijgen op vragen als:

Hoe staat binnen onze afdeling eigenlijk met het vrijwilligersbeleid?
Wat is al wel geregeld en wat niet?
Staan we open voor flexvrijwilligers?
Zo ja, welke klussen hebben we dan voor flexvrijwilligers? (flexibiliseren van taken) Wie zoeken we?
Welke doelgroep?
Staan we bijvoorbeeld open voor nieuwe doelgroepen zoals allochtonen of ouderen? Wat hebben we nieuwe vrijwilligers te bieden?
Wat stralen we uit als afdeling?
Zijn we een gesloten vriendenclub of een open club die uitnodigend is voor nieuwe mensen?
Als er nieuwe mensen komen, wie begeleidt ze dan?
Mag iedereen zomaar vrijwilliger worden bij ons?

Om aan de slag te gaan met werving, is het van belang eerst jezelf goed te kennen. De Afdelingsscan is een uitstekend instrument hiervoor.

Reader Eigentijds Vrijwilligersbeleid


De reader bevat de informatie die behandeld is in de training Eigentijds Vrijwilligersbeleid tijdens de districtentour van 2005/2006. Hierin vind je o.a. de Klussenbus.

Flexibiliseren van vrijwilligers


Dit artikel geeft informatie over hoe je klussen kunt flexibiliseren (bestaande taken in kleine klussen hakken). Ook informatie over flexibiliseren van vrijwilligers (Uit Idee, het magazine van Jong Nederland, nr. 3, 2005)

Voorbeeld wervingsplan


Dit wervingsplan is bedoeld als voorbeeld. Om te laten zien hoe een wervingsplan eruit ziet, wat er bij komt kijken, welke stappen je moet zetten, en hoe je het kunt opzetten. Het biedt dus houvast.

Module intake vrijwilligers


Hoe houdt je een intake gesprek voor nieuwe vrijwilligers? Hoe begeleidt je vrijwilligers binnen je afdeling. Deze module geeft je hierover informatie.

Model vrijwilligerscontract


Het modelcontract vrijwilligerswerk kun je gebruiken als basis. Vul de ontbrekende gegevens (rood) in. Ook kun je natuurlijk naar behoeve zaken toevoegen of juist weglaten.