Alcohol en de wet

Om te zorgen dat het gebruik en de verstrekking van alcohol zoveel mogelijk verantwoord gebeuren, zijn er regels vastgelegd in de Drank- en horecawet.
Er mag alleen alcohol worden geschonken of verkocht aan personen vanaf 18 jaar.

Binnen Jong Nederland wordt een landelijk alcoholbeleid gehanteerd. Om deze te kunnen lezen moet je ingelogd zijn op het leidinggedeelte. Ga naar downloads voor de notitie alcoholbeleid.

Wijziging wet

In 2021 zal de Drank- en horecawet worden gewijzigd. De wet zal dan Alcoholwet heten. Voor vrijwilligersorganisaties is het vooral belangrijk om te weten dat het doorgeven van alcohol aan minderjarigen strafbaar wordt. De verantwoordelijkheid hiervoor komt bij de volwassene die de alcohol doorgeeft te liggen.

Kijk voor meer informatie over de Drank- en horecawet en werken met vrijwilligers op het Platform Vrijwillige Inzet.

Voorwaarden vergunning

Organisaties die alcoholhoudende dranken schenken en verkopen moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. De voorwaarden voor zo’n vergunning zijn:

  • De organisatie moet beschikken over twee leidinggevenden (minimaal 21 jaar) met een verklaring voor Sociale HygiĆ«ne.
  • De verkoop en het schenken van alcohol mag alleen worden gedaan door barvrijwilligers (minimaal 16 jaar) die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken hebben gevolgd en/of door leidinggevenden.
  • Er is een bestuursreglement. Hierin moet het beleid met betrekking tot alcoholverkoop staan vastgelegd. Ook moeten de schenktijden van alcoholhoudende dranken, de wijze waarop de barvrijwilligers worden ingewerkt en de handhaving van de eigen regels vermeld staan.
  • Er zijn huisregels. De schenktijden zijn daarin opgenomen.

Straffen en sancties

Bij overtreding van de drank- en horecawet kunnen de volgende straffen en sanctie worden opgelegd:

  • Intrekken van de Drank- en horecavergunning door de gemeente. Beroep hiertegen is mogelijk bij de bestuursrechter.
  • Besturen kunnen strafrechtelijk vervolgd worden op basis van de Wet op de economische delicten.
  • Bij schenken aan jongeren beneden de vastgestelde leeftijdsgrenzen is niet de koper, maar de verkoper strafbaar.
  • De politie en de Keuringsdienst van Waren hebben een opsporingsbevoegdheid op grond van de Wet op de economische delicten. De Keuringsdienst van Waren houdt toezicht op naleving van de Drank- en horecawet.