Brandveiligheid kampeerterreinen

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij hun kampeerbeleid vormgeven. Er is geen uniforme wetgeving en de brandveiligheidsvoorschriften zijn versnipperd over verschillende rechtsgebieden. Om de gemeenten een helpende hand te bieden, zijn alle brandveiligheidsvoorschriften voor kampeerterreinen, die in verschillende wetten en regels zijn vastgelegd, in kaart gebracht in de Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen. Bovendien geeft de handreiking gemeenten de mogelijkheid om hun voorschriften onderling op elkaar af te stemmen.