Gebruiksvergunning

Voor het gebruik van Jong Nederland clubgebouwen zal over het algemeen een gebruiksvergunning moeten worden afgegeven. Voor veel Jong Nederland afdelingen is het overnachten in het gebouw van groot belang. Niet alleen de eigen afdeling maakt hiervan gebruik, maar vaak wordt het gebouw ook gebruikt door anderen (verhuur). Dit laatste is voor veel groepen ook noodzakelijk om een dekkende exploitatie te krijgen.

De kosten voor de aanvraag van een gebruiksvergunning en de noodzakelijke aanpassingen, leveren vaak een probleem op. Het is belangrijk dat er voor aanpassingen een redelijk termijn wordt aangehouden. Hierdoor ben je in staat om met hulp van vrijwilligers de anders vaak kostbare aanpassingen door te voeren.

Een ander knelpunt is dat regelgeving in snel tempo wijzigt en verschillende inspecteurs de regels anders uitleggen. Wat het ene jaar goed is, moet het volgende jaar aangepast worden. Een betere afstemming en dossiervorming kunnen dit soort problemen voorkomen.