Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe Europese privacywetgeving, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt voor alle organisaties binnen de Europese Unie, dus ook voor Jong Nederland. De wet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens en vervangt daarmee de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Hieronder kan je het Privacybeleid van Jong Nederland downloaden. Hierin is vastgelegd in welke situaties Jong Nederland persoonsgegevens verwerkt. In het artikel “Wees goed voorbereid op de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR)” vind je een stappenplan voor afdelingen. De Checklist privacy en verwerkingen van persoonsgegevens kan je helpen om invulling te geven aan het privacybeleid van je afdeling.

Wil je nog meer weten over de AVG en privacy in het jeugdwerk, dan kan deze pagina van Scouting Nederland handig zijn.

Downloads
GDPR - de Europese vlag met een slotje erin