Lokale wet- en regelgeving

In Nederland wordt veel regelgeving lokaal vastgesteld. Gemeenten hebben op veel terreinen de mogelijkheid zelf verordeningen op te stellen. Daarnaast hebben gemeenten soms een taak binnen landelijke of provinciale regelgeving om regels op te stellen of toe te zien op de naleving.

Voor Jong Nederland afdelingen is het belangrijk op de hoogte te zijn en te blijven hoe lokaal de situatie geregeld is. Continu komen er regels bij, worden regels aangepast of geschrapt. Voor iedere afdeling is de lokale situatie weer anders.