Landelijk Bestuur

Het Landelijk Bestuur van Jong Nederland bestaat volledig uit vrijwilligers. Het Landelijk Bestuur behartigt de belangen van de aangesloten afdelingen, vrijwilligers en jeugdleden, zodat Jong Nederland een plaats is om te kunnen spelen op een vrolijke, speelse, uitdagende, veilige en deskundige manier. Om dit te kunnen realiseren moet er een gedegen landelijk beleid zijn. Dit beleid wordt gevormd door het Landelijk Bestuur met invloed van landelijke ontwikkelingen, gebeurtenissen en trends binnen en buiten Jong Nederland èn signalen, ontwikkelingen, problemen en successen bij afdelingen.

De jaarlijkse afdelingsraad is een belangrijk contactmoment. Het Landelijk Bestuur praat je bij over belangrijke en/of interessante ontwikkelingen op landelijk niveau en hoort graag wat de afdelingen bezighoudt.

Het is altijd mogelijk om met het Landelijk Bestuur in contact te komen. Dit kan via het Landelijk Bureau. Mail naar info@jongnederland.nl.

Het bestuur houdt zich bezig met financiën, personeel Landelijk Bureau, beleid en bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het landelijk beleid. De uitvoering van het beleid wordt gedaan door leden van het bestuur, medewerkers van het Landelijk Bureau en landelijke vrijwilligers.

Voorzitter:  Olaf Davidson Descelles
Vicevoorzitter:  Robert Broekhuis
Penningmeester:  Cynthia Gerrits
Secretaris:  Koen van der Heijden
Algemeen bestuurslid:  Gerard Cuijpers
Algemeen bestuurslid: Tom Kieboom
Algemeen bestuurslid: vacant