Kamperen

Kamperen wordt deels bij bestemmingsplan geregeld. Dit is vooral van toepassing op plaatsen waar structureel gekampeerd wordt zoals een kampeerterrein.

Voor incidentele activiteiten hoeft een gemeente niets te regelen. Toestemming van de grondeigenaar is dan voldoende. Gemeenten hebben wel de mogelijkheid om in lokale verordeningen het kamperen te gaan regelen. Voor Jong Nederland is het dan belangrijk dat niet overgegaan wordt op een algemeen kampeerverbod buiten kampeerterreinen, opgenomen in de APV of het bestemmingsplan, maar dat in ieder geval een ontheffingsmogelijkheid voor incidentele activiteiten is ingebouwd. De voorkeur gaat in deze gevallen uit naar de mogelijkheid een ontheffing voor langere duur aan te vragen om de administratieve lasten te beperken.