Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling


Waar kunnen vrijwilligers in een vereniging of stichting terecht als ze zich zorgen maken over de thuissituatie van leden, cliënten of deelnemers? Per 1 juli 2013 is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. Betaalde beroepskrachten zijn dan verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld, maar wat kunnen vrijwilligers doen?

Deze wet is geschreven voor betaalde medewerkers, maar biedt ook voor vrijwilligers aanknopingspunten. Movisie ontwikkelde een handleiding voor vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers vangen soms signalen op van leden, cliënten of deelnemers waaruit blijkt dat het niet goed gaat in de thuissituatie. Wat doet een bestuur voor vrijwilligers die zich zorgen maken?

Dat is afhankelijk van het type organisatie. In de meeste gevallen is het aan te raden om een zogenoemde ‘aandachtsfunctionaris' aan te wijzen. Iemand uit het bestuur kan deze taak op zich nemen. Of bijvoorbeeld een lid van de vereniging die beroepsmatige kennis, ervaring of affiniteit heeft met dit onderwerp.

Communiceer naar vrijwilligers bij wie ze met hun zorgen terecht kunnen en herhaal deze informatie regelmatig. Plaats bijvoorbeeld de volgende voorbeeldtekst in een vast kadertje in de nieuwsbrief, of op de website: Maak jij je wel eens zorgen over de thuissituatie van een van onze leden? Blijf er niet mee rondlopen! Bespreek je zorgen met onze aandachtsfunctionaris (naam, emailadres en telefoonnummer).

De folder ‘Als vrijwilligers zich zorgen maken' geeft het bestuur informatie: wie krijgt de rol van aandachtsfunctionaris en hoe communiceren we dit naar onze leden? Ook staat de werkwijze voor de functionaris beschreven: wat zijn mijn taken en hoe ga ik in gesprek met betrokkenen?

Bron: Movisie