Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Waar kunnen vrijwilligers terecht als ze zich zorgen maken over de thuissituatie van leden? Sinds 1 juli 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor beroepskrachten van kracht. Het doel van de wet is geweld in privésituaties zo vroeg mogelijk te signaleren en te stoppen. Deze wet is geschreven voor betaalde professionals, maar biedt ook vrijwilligersorganisaties aanknopingspunten.

Movisie ontwikkelde een handleiding die ingaat op de rol die een vrijwilliger en het bestuur van vrijwilligersorganisaties hebben als het gaat om de veiligheid in de thuissituatie van leden, cliënten of deelnemers.

Bij een organisatie met alleen vrijwilligers is het verstandig om iemand uit het bestuur aan te wijzen als aandachtsfunctionaris. De handleiding gaat hier verder op in. Bij de handleiding is ook een toolkit te downloaden met nuttige links, telefoonnummers en voorbeelden uit het veld.

Downloads
Kind in een grasveld

Je kunt de online cursus “Zorgen over een kind, en nu?“, ontwikkeld door Augeo, volgen als je nog meer wilt weten over wat je kunt doen als je je zorgen maakt om een kind.

Downloads