Legionellapreventie

Legionella is een bacterie die een longinfectie kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een fikse verkoudheid tot een flinke griep met longontsteking. Voor mensen met verminderde weerstand kan dit zelfs fataal aflopen, vandaar de naam ‘veteranenziekte’.

Legionellabacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink-)water. De bacterie kan een probleem vormen als deze kan uitgroeien tot grote aantallen. Dit komt vooral voor in stilstaand water met een temperatuur tussen 20 en 55 graden.

Infectie

Infectie vindt plaats door het inademen van kleine druppeltjes water (aerosolen) waar de bacterie in zit, bijvoorbeeld onder de douche of via een sproei-installatie. Om besmetting te voorkomen, moet voorkomen worden dat de bacterie zich kan vermeerderen of dat besmette waternevel kan worden ingeademd.

Als afdeling bent je verantwoordelijk voor een veilige omgeving. Alle eigenaren van een collectieve watervoorziening moeten zorgen dat het water geen gevaar oplevert voor de gezondheid (de ‘zorgplicht’). Als uit een risicoanalyse blijkt dat er risico’s zijn, dan moet de afdeling maatregelen nemen.

Wie is wanneer verantwoordelijk?
Je bent niet altijd zelf verantwoordelijk voor het gebouw waar je je activiteiten uitvoert. Als gebouweigenaar ben je altijd zelf aansprakelijk voor de veiligheid in het gebouw en dien je hier zorg voor te dragen. Ben je huurder of gebruiker van de locatie, dan is het vaak zo dat de organisatie waarvan je het pand huurt de verantwoordelijkheid draagt. Het is echter mogelijk dat er afwijkende afspraken zijn gemaakt met de huurder. Laat je goed informeren.

Verplicht?

Bepaalde instellingen worden in de Drinkwaterwet benoemd tot ‘prioritaire instellingen’. Hier is het verplicht om maatregelen te nemen. Voor onze afdelingen is het vooral belangrijk dat locaties die een logies- of kampeerfunctie hebben, hieronder vallen. Dit is dus het geval als je blokhut wordt gebruikt om in te overnachten.

Als je de Drinkwaterwet niet navolgt, kun je een boete krijgen. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet hierop toe. Wat een eigenaar van een collectieve drinkwatervoorziening op het gebeid van legionellapreventie moet doen, heeft de ILT beschreven in het informatieblad Legionella uw zorg?!. Als je maatregelen moet nemen, dan moet er een risicoanalyse worden gemaakt door een organisatie die BRL-6010 gecertifieerd is. Een overzicht van die organisaties vind je hier.