Legionellapreventie

Legionella is een bacterie die een longinfectie kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een fikse verkoudheid tot een flinke griep met longontsteking. Voor mensen met verminderde weerstand kan dit zelfs fataal aflopen, vandaar de naam ‘veteranenziekte’. Maar ook kinderen hebben vaak een verminderde weerstand.
Infectie vindt plaats door het inademen van kleine druppeltjes water waar de bacterie in zit, bijvoorbeeld onder de douche of via een sproei-installatie. De ziekte wordt niet van de ene mens op de andere overgebracht. Ook van het drinken van met legionella besmet water krijg je geen veteranenziekte. De legionella gedijt het best in stilstaand water (ook in leidingwater) bij een watertemperatuur van 20 tot 50 graden Celsius en gaat zich dan snel vermeerderen. Om besmetting met de bacterie te voorkomen, moet voorkomen worden dat de bacterie zich kan vermeerderen of dat besmette waternevel kan worden ingeademd.

Regeling Legionellapreventie: wat moet ik ermee?!

Om het Jong Nederland spel te kunnen spelen is een aantal zaken nodig. De meest voor de hand liggende antwoorden zijn: kinderen tussen de 4 en 18 jaar, deskundige en enthousiaste leiding én leuke activiteiten. Maar er is meer nodig!

Zo moet er bijvoorbeeld ook gezorgd worden voor een veilige speelomgeving! De kwaliteit van het water valt hier ook onder. Als afdeling ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water en heb je dus ook de zorg om besmetting met legionella te voorkomen. Je moet er niet aan denken dat door jouw water iemand besmet wordt, toch? Dat is het allerbelangrijkste. Daarnaast kun je ook een hele hoge boete krijgen als je de Drinkwaterwet niet navolgt. En Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is flink aan het controleren!

Het is belangrijk dat elke afdeling individueel inventariseert of zij een risicoanalyse en beheersplan nodig hebben. AquaServa wilt jullie hier graag mee helpen. Als je het gebouw huurt via de gemeente of kerk is het verstandig na te vragen hoe zij het geregeld hebben.

Actief aan de slag

Om aan de slag te gaan met legionellapreventie kun je contact opnemen met AquaServa. Zij hebben de expertise, benodigde certificering (BRL-6010), gunstige prijzen én ze willen meedenken met je afdeling. Ze kijken hoe je afdeling met zo min mogelijk inspanning en kosten toch aan de wet en veiligheidsnormen kan voldoen. Tevens gaan ze zoeken naar mogelijkheden om eventuele kosten terug te kunnen verdienen of consequent te besparen!

Wie is wanneer verantwoordelijk?
Je bent niet altijd zelf verantwoordelijk voor het gebouw waar je je activiteiten uitvoert. Als gebouweigenaar ben je altijd zelf aansprakelijk voor de veiligheid in het gebouw en dien je hier zorg voor te dragen. Ben je huurder of gebruiker van de locatie, dan is het vaak zo dat de organisatie waarvan je het pand huurt de verantwoordelijkheid draagt. Het is echter mogelijk dat er afwijkende afspraken zijn gemaakt met de huurder. Laat je goed informeren.

Hoog of laag risico?
Binnen de wet- en regelgeving op het gebied van legionellapreventie zijn verschillende risicogroepen te onderscheiden. Van belang is na te gaan of de locatie een logies- of kampeerfunctie heeft en/of het aerosol vormende/vernevelende tappunten heeft. Dit wordt dan een hoog risico locatie genoemd. In andere gevallen betreft het een laag risico locatie. Het verschil tussen deze risicogroepen bepaald de vorm van beheer op de locatie. Weet je niet zeker of je binnen een hoog of laag risico valt, neem dan gerust contact op met AquaServa.

Beheer op de locatie
Na het opstellen van een (beperkte) risicoanalyse en beheersplan, is de basis voor een veilige drinkwaterinstallatie en het daarbij horende beheer gelegd. Naar aanleiding van deze analyse is het noodzakelijk het beheer op de juiste wijze uit te voeren om de kwaliteit van het drinkwater en de installatie te bewaken. Bij dit beheer komt een aantal zaken kijken:
Temperaturen en spoelen van de aangegeven tappunten.

  • Het nemen van watermonsters (halfjaarlijks).
  • Controleren van terugstroombeveiligingen (jaarlijks).
  • Het spuien van de warmwatertoestellen (jaarlijks).

Kosten
Elke locatie is anders. Sommige afdelingen kunnen met een paar kleine aanpassingen en een simpel beheersplan uit de voeten en bij anderen is er waarschijnlijk meer voor nodig.

Uiteraard kun je bij AquaServa terecht voor al je vragen. Ook is nog meer informatie te lezen in onderstaande downloads.

AquaServa
Contactpersoon: Peter Schrauwen
Jan Valsterweg 65
3315 LG Dordrecht
info@aquaserva.nl
088 – 006 2500