Stoken

Gemeenten hebben de bevoegdheid om ontheffing te geven op het landelijk verbod op het verbranden van afval. Ook kampvuren vallen hieronder.

Voor Jong Nederlanders vormen de kampvuren en het koken op houtvuur een belangrijk onderdeel van het programma. Het is daarom belangrijk dat een ontheffing verstrekt wordt en de aanvullende voorwaarden niet alsnog een belemmering voor het spel vormen. Hierbij kan gedacht worden aan de verplichte toezicht, blusmiddelen of afstandsbepalingen tot brandbare objecten. Neem ook eens contact op met je lokale brandweer.

Om de administratieve lasten te verminderen, gaat de voorkeur uit naar een (meer) jaarlijkse ontheffing met een meldingsplicht.