Subsidies

In diverse gemeenten wordt de maatschappelijke waarde van Jong Nederland erkend en ontvangen Jong Nederland afdelingen subsidie. Naast een subsidie voor de groep, bijvoorbeeld een bijdrage per lid of een vast bedrag per groep, is soms sprake van financiƫle ondersteuning bij de exploitatie van een gebouw.

Jong Nederland afdelingen hebben soms niet alleen leden uit de gemeente waar de groep gevestigd is, maar ook uit omringende gemeenten. Enkele gemeenten geven aan alleen ondersteuning te bieden aan afdelingen, op basis van het ledenaantal van leden uit de eigen gemeente. Helaas is het dan vaak niet mogelijk bij de andere gemeenten ondersteuning te krijgen, omdat de afdeling daar niet is gevestigd. Het zou ook mogelijk moeten zijn subsidie te ontvangen voor de leden uit die andere gemeenten.

In sommige plaatsen bestaat de mogelijkheid om de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers gesubsidieerd te krijgen. Een aantal gemeenten hebben deze taak gedelegeerd aan vrijwilligerssteunpunten. Dit mag niet betekenen dat er sprake moet zijn van een verplicht karakter. Jong Nederland beschikt over een uitgebreid, en nog steeds groeiend, trainingsaanbod op maat, om te zorgen dat haar vrijwilligers verantwoord leiding kunnen geven. Ook deelname aan de eigen Jong Nederland trainingen zou binnen het subsidiepakket moeten vallen.

Bij bouw en verbouw doen groepen vaak een beroep op gemeenten voor een investeringssubsidie. Veel fondsen stellen ook als voorwaarde voor verstrekking dat gemeenten een bijdrage doen. Sommige gemeenten kiezen ervoor om in een bezuinigingsronde deze investeringssubsidie te schrappen. Het wegbezuinigen van deze subsidiemogelijkheid komt bij Jong Nederland afdelingen dus dubbel aan.