Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe Europese privacywetgeving, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt voor alle organisaties binnen de Europese Unie, dus ook voor Jong Nederland. De wet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens en vervangt daarmee de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Privacybeleid Jong Nederland

privacybeleid_jong_nederland_24052018.pdf