Alcohol en de wet


Alcohol is in ons land het meest gebruikte genotmiddel. De overheid stelt reeds lange tijd regels aan het verkopen van alcohol. Sinds 1 november 2000 is de drank- en horecawet veranderd. De nieuwe wet is gericht op verantwoorde alcoholverstrekking, om gezondheidsrisico's en maatschappelijke problemen te voorkomen. De veranderingen hebben belangrijke gevolgen voor de verkoper. Zo is deze verplicht vast te stellen hoe oud een koper is. Deze wetgeving is ook op afdelingen van Jong Nederland van toepassing. Als je dus een bar of kantine hebt in je accommodatie, bekijk dan eens in hoeverre je voldoet aan de regels van de Drank- en horecawet.

www.wetten.overheid.nl/BWBR0002458

Binnen Jong Nederland wordt een landelijk alcoholbeleid gehanteerd. Om deze te kunnen lezen moet je inlogd zijn op het ledengedeelte. Ga naar formulieren en downloads voor de notitie alcoholbeleid.