Lokale wet- en regelgeving


Lokale regelgeving en Jong Nederland
In Nederland wordt veel regelgeving lokaal vastgesteld. Gemeenten hebben op veel terreinen de mogelijkheid zelf verordeningen op te stellen. Daarnaast hebben gemeenten soms een taak binnen landelijke of provinciale regelgeving om regels op te stellen of toe te zien op de naleving. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste, lokale regels waar Jong Nederland afdelingen mee worden geconfronteerd, de knelpunten en uitdagingen die hier spelen en eventuele oplossingen die een gemeente kan bieden.

Invloed op lokale regelgeving
Voor Jong Nederland afdelingen is het belangrijk op de hoogte te zijn en te blijven hoe lokaal de situatie geregeld is. Continu komen er regels bij, worden regels aangepast of geschrapt. Dit betekent dat je voortdurend alert moet blijven, maar dat er ook kansen zijn om nadrukkelijk met Jong Nederland of het vrijwilligerswerk rekening te houden. Voor iedere afdeling is de lokale situatie weer anders. Ga met de gezamenlijke afdelingen in een gemeente na over wat goed geregeld is en wat je bij de gemeente bespreekbaar wilt maken. Kijk ook op internet naar wat landelijke regelgeving is en wat plaatselijk vastgesteld wordt.

Klik in de menu's voor meer informatie over:
* Ruimtelijke ordening
* Bestemmingsplannen buitengebied
* Algemene plaatselijke verordening
* Stoken
* Gebruiksvergunning
* Kamperen
* Brandveiligheid kampeerterreinen
* Toeristenbelasting
* Aanvullende regels
* Milieuregelgeving
* Subsidies

Zie ook Wegwijs, de weg naar de gemeente.

Jong Nederland probeert haar informatievoorziening zo veel mogelijk up to date te houden. Het kan echter voorkomen dat er ondertussen nieuwe wet- en regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: Scouting

Vrijwilligerskrant: samen werken aan minder regeldruk


De krant 'Minder regels voor vrijwilligers’ helpt gemeenten en vrijwilligersorganisaties om samen te werken aan minder regels voor vrijwilligers. Tips, voorbeelden en checklists helpen je op weg.

Samen aan de slag
Een vergunning of subsidie aanvragen? Dat valt niet altijd mee. Vrijwilligersorganisaties moeten zich soms door een woud aan lokale regels werken. Kan dat niet anders? Gelukkig wel. Met de vrijwilligerskrant ‘Minder regels voor vrijwilligers’ kunnen gemeenten én vrijwilligersorganisaties werken aan minder regels voor vrijwilligers. Je leest in deze krant onder andere over thema’s als subsidies, vergunningen en verzekeringen. In de krant staan bovendien goede voorbeelden, handige tips, achtergrondinformatie en praktische checklists waarmee je (samen) direct aan de slag kunt.

Downloaden
De krant ‘Minder regels voor vrijwilligers’ is samengesteld door Vereniging NOV in samenwerking met het ministerie voor Binnenlandse zaken en de VNG. Je kunt de krant hier downloaden.

Bron: NOV