brandveiligheid kampeerterreinen


Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij hun kampeerbeleid vormgeven. Er is geen uniforme wetgeving en de brandveiligheidsvoorschriften zijn versnipperd over verschillende rechtsgebieden. Om de gemeenten de helpende hand te bieden, zijn alle brandveiligheidsvoorschriften voor kampeerterreinen, die in verschillende wetten en regels zijn vastgelegd, in kaart gebracht. Bovendien geeft de handreiking aan gemeenten de mogelijkheid om hun voorschriften onderling op elkaar af te stemmen.

www.brandweerkennisnet.nl