Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) zijn veel bepalingen opgenomen waar Jong Nederland afdelingen mee te maken krijgen. Jong Nederland erkent dat het in een vol land als Nederland noodzakelijk is om afspraken te maken over het gebruik van de buitenruimte. Een deel van de lokale regelgeving zorgt echter voor onevenredige lasten.

In navolging van de landelijke overheid en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), ziet Jong Nederland graag dat gemeenten hun APV tegen het licht houden en snoeien in het woud van bepalingen.