Bestemmingsplannen buitengebied

Iedere gemeente moet één keer in de tien jaar haar bestemmingsplannen herzien. Voor Jong Nederland afdelingen kan een bestemmingsplanherziening veel kansen, maar ook bedreigingen betekenen.

Met het intrekken van de Wet op de openluchtrecreatie per 1 januari 2008 is het bestemmingsplan in veel gevallen bepalend geworden of ergens gekampeerd mag worden. Ook de mogelijkheden voor het gebruiken of uitbreiden van je clubgebouw is geregeld in het bestemmingsplan. Het is dus zaak in de gaten te houden of er wat veranderd. Bij je gemeente kun je informeren of er plannen zijn.