Milieuregelgeving

Jong Nederland afdelingen vallen op dit moment onder het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen Milieubeheer. Ook Jong Nederland vindt het belangrijk dat haar groepen op een duurzame wijze met hun omgeving omgaan.

De grote hoeveelheid milieuregels zorgen er echter voor dat veel groepen door de bomen het bos niet meer zien. Ondersteuning door een lokale overheid kan er voor zorgen dat groepen beter bekend zijn met de voorwaarden, maar ook in staat zijn hier gehoor aan te geven. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de mogelijkheden van vrijwilligers.