Ruimtelijke ordening

In bestemmingsplannen wordt vastgelegd welk gebruik mogelijk is op een bepaalde locatie. Voor de normale Jong Nederland activiteiten zal een bestemmingsplan vaak geen belemmeringen opleveren.

Bij de bouw of uitbreiding van een clubhuis, het gebruik van terreinen als kampeerterrein of de aanleg van sommige faciliteiten kunnen bepalingen in het bestemmingsplan wel van invloed zijn. Het is daarom belangrijk de ontwikkelingen rond bestemmingsplanwijzigingen in de gaten te houden en te toetsen aan de wensen van Jong Nederland.

Weet de lokale overheid welke randvoorwaarden voor Jong Nederland afdelingen belangrijk zijn, dan kan daar bij de planvorming rekening mee gehouden worden. Ook kunnen Jong Nederland afdelingen dan actief betrokken worden bij het opstellen van een nieuw plan. Hierbij is niet alleen het bestemmingsplan van het clubhuis relevant, maar ook andere plannen die gaan over plekken waarvan Jong Nederlanders gebruikmaken zoals plaatsen waar (incidenteel) wordt gekampeerd, evenemententerreinen en natuurgebieden.