Sponsoring en fondsenwerving


In deze module geven we je tips met betrekking tot sponsoring en fondsenwerving. In de informatiemap voor afdelingen vind je nog meer informatie over sponsoring.

Afdelingen kunnen een bijdrage in de kosten krijgen als ze een landelijke activiteit organiseren voor andere afdelingen.
Kijk voor meer informatie in het leidinggedeelte bij 'stimuleringsregeling'.