Voedselhygiëne


Wanneer vrijwilligers voedsel bereiden, uitdelen of verkopen, moet dit veilig gebeuren. Vrijwilligersorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor deze veiligheid. Om de veiligheid te kunnen garanderen heeft de Europese Unie een hygiëneverordening opgesteld.

Vrijwilligersorganisaties die regelmatig eten en drinken uitdelen en/of verkopen dienen zich te houden aan deze hygiëneverordening. Met de checklist hebben de vrijwilligers een instrument in handen om veilig en hygiënisch te werken én te voldoen aan de Hygiëne verordening van EU.

De checklist is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties waar met enige regelmaat maar niet structureel, etenswaren worden bereid en gegeten. Voor het uitdelen van eten tijdens een kamp of tijdens de sportdag kan de checklist worden gebruikt. Ook voor het verkopen of uitdelen van etenswaren aan vrijwilligers of publiek tijdens jaarmarkten, tijdens de jaarafsluiting of voor de jaarlijkse barbecue van de vereniging kan de checklist gebruikt worden.

De checklist is niet bedoeld om de voedselveiligheid te checken tijdens evenementen waarbij grote groepen mensen van eten en drinken worden voorzien. Als er sprake is van grootschalige catering dien je gebruik te maken de relevante hygiënecode, deskundige hulp in te schakelen of de catering uit te besteden. De checklist is ook niet bedoeld voor organisaties waar structureel voedsel verstrekt wordt en voor organisaties die een eigen kantine hebben waar vrijwel dagelijks eten en drinken verstrekt wordt. Kantines van bijvoorbeeld sportverenigingen kunnen gebruik maken van de hygiënecode voor de horeca (zie meer informatie: hygiënecode voor de horeca). Die hygiënecode kan niet vervangen worden door deze checklist. Sportkantines die niet structureel en slechts bij bepaalde gelegenheden eten en drinken verkopen kunnen wel gebruik maken van deze checklist.