Aardappelestafette

  • 10+

Breng het balletje naar de overkant gebruikmakend van alleen een aardappel

Trek een start- en eindlijn. Van elke ploeg bindt een speler een touw om zijn middel. Aan het uiteinde van dit touw zit een aardappel die net de grond moet raken. Leg op de startlijn twee pingpongballetjes. Nadat het beginsignaal wordt gegeven, proberen de spelers om met de aardappel het pingpongballetje zo snel mogelijk over de eindlijn te stoten. Je mag het touw niet aanraken met je handen. Wie weet de snelste tijd te noteren?

Nodig: aardappels, pingpongballetjes en touw