Chinees portret

  • 8+

Wie is het?

Maak twee teams. Elk team verzint een gebaar voor elke persoon van de tegenpartij. Bijvoorbeeld voor Jan gebaren we een bril omdat hij een bril draagt.

De teams staan vier meter uit elkaar, op een rij, rug naar de tegenpartij. De spelleider haalt uit elk team één persoon, laat ze achteruit lopen zodat ze elkaar niet zien en zet ze in het midden, met de ruggen tegen elkaar. De teams draaien om. Met gebaren probeert elk team zijn medespeler in het midden duidelijk te maken wie van de tegenpartij achter hem staat. Wie raad het als eerste?