Hoe goed ken jij…

  • 12+

Geef alle leden een vel papier en een pen. Laat hen minimaal op 1 vraag een antwoord geven.
Bijvoorbeeld: als ik een stripfiguur was, dan was ik….omdat..
Of: Als ik 1 miljoen had voor de groep, dan zou ik…

De kinderen leveren de briefjes in nadat ze hun naam hebben genoteerd en krijgen een nieuw vel papier.
De spelleiding noemt een antwoord op, ieder mag nu de naam noteren van wie zij denken dat het antwoord is.

Een leuke manier om eens na te gaan hoe goed de leden elkaar kennen of inschatten.
De antwoorden kun je ook bewaren voor een volgende bijeenkomst waar je tijd over hebt. Dan is de voorbereiding al gedaan.

Nodig: Pennen en papier.