Namenspel

  • 14+

Iedereen gaat in een kring zitten op één iemand na. Naast één speler is een plaats vrij.

De rechter speler naast de lege plaats slaat op de lege plaats en roept een naam van een andere speler. Die speler gaat daar zitten. Om de nieuwe lege plek weer te vullen roept de speler rechts van die nieuwe lege plaats ook weer een naam.

De speler die niet in de kring zit moet proberen op de lege plaats te gaan zitten voor degene die geroepen is gaat zitten. Lukt dat? Dan is de andere speler de nieuwe middenspeler.

Nodig: niets.