Natuur speuren

  • 4+

Vooraf zoekt de leiding een aantal spullen op die buiten op het terrein te vinden zijn. Denk hierbij aan dennenappels, eikels, bladeren, grind. Maar je kunt ook zelf dingen buiten neerleggen als knuffels, pionnen of ballen. Leg deze spullen op de tafel.
Verdeel de groep in tweetallen en laat ze samen op zoek gaan naar dezelfde dingen die de leiding op de tafel heeft uitgestald. Welk tweetal heeft als eerst alle spullen gevonden?

Nodig: verschillende spullen uit de natuur die op het terrein voldoende te vinden zijn