Portretteren

  • 6+

Kinderen tekenen in groepjes elkaars portret

Verdeel de groep in groepjes van 4 kinderen. Zij gaan binnen de groepjes een van de groepsleden portretteren zonder elkaars werk te zien. Na 10 minuten laten ze aan elkaar zien hoe ze de ander hebben geportretteerd. Ziet de een heel andere dingen bij de middelste persoon of komt het bij iedereen overeen? Hierna mag een ander worden geportretteerd.

Nodig: tekenspullen