Spiegelen

  • 4+

Twee kinderen gaan tegenover elkaar staan. De een doet van alles voor, de ander is het spiegelbeeld en doet dit zo precies mogelijk na. Begin met eenvoudige bewegingen op muziek.

Je kunt hierbij ook opdrachten geven, bijv. “we zijn in een restaurant”

Variaties hierop zijn:
– De spiegel is een domme spiegel en doet alles verkeerd.
– De spiegel is een luie spiegel en doet alles maar half.
– De spiegel is een gemene spiegel. Wanneer de echte persoon niet kijkt, doet de spiegel gemene dingen.
– De spiegel is hysterisch en maakt alles 10x groter dan in het echt gedaan wordt.

Nodig: Eventueel muziek.