Technisch inzicht?

  • 10+

Sloop het apparaat

Geef ieder kind een apparaat wat gesloopt mag worden, laat ze de onderdelen wel bij elkaar houden. Kijk in hoeverre bijvoorbeeld een oude radio uit elkaar gehaald kan worden. Welk apparaat bestaat uit de meeste onderdelen en welke bestaat uit de minste? Laat wanneer er voldoende tijd over is de kinderen het apparaat in elkaar zetten.

Nodig: oude (kapotte) apparaten, gereedschap