Telefoonnummer

  • 14+

Stop alle telefoonnummers van de spelers in een grote pot. Duid zoveel teamkapiteins aan als er teams nodig zijn en laat hen om beurten een telefoonnummer trekken uit de pot. Zij moeten deze dan bellen en zo worden de teams gevormd en bekend gemaakt.