Uitleg in de fik

  • 14+

Probeer de uitleg in uitvoering te brengen door je eigen vuur te maken

Zoek op Internet verschillende manieren van vuur maken. Kopieer de tekst hoe men het vuur maakt. Laat de afbeelding achterwege. Verdeel de groep in kleine groepen en geef elke groep een uitleg hoe ze een bepaald vuur moeten maken. Welke groep heeft de uitleg goed begrepen en maakt een goed kampvuur?
Nodig: uitleg over verschillende soorten vuur, benodigdheden om die vuren te kunnen maken