Waterschieten

  • 6+

Schiet de balletjes van de fles af

Vorm 2 teams. Op een afstand van drie meter staat een tafel en op de hoeken van de tafel staan 5 flessen. Op elke flessenhals komt een pingpongballetje. De eerste speler van ieder team neemt op het schietpunt plaats met een waterpistool. Op het startsignaal moet de speler het waterpistool vullen en proberen in zo’n kort mogelijke tijd 5 pingpongballetjes van de flessen te schieten.

Nodig: 2 waterpistolen, 10 lege flessen, 10 pingpongballetjes, 2 emmers met water