De volgende Introductiecursussen zijn op:

- Jong Nederland Fleringen (er wordt een nieuwe datum geprikt)

Wil je deelnemen aan deze cursus? Individueel of met meerdere personen uit je afdeling? Stuur een mailtje naar info@jongnederland.nl.

We zoeken per direct een cursusleider voor de Introductiecursus!
Kijk hier voor de volledige vacature.

Introductiecursus


Als leiding van Jong Nederland volg je de Introductiecursus. De Introductiecursus is een verplichte cursus. De Afdelingsraad van Jong Nederland heeft het landelijk bestuur in 2001 geadviseerd de Introductiecursus verplicht te stellen. Iedereen die leiding geeft aan groepen is verplicht om binnen 2 jaar de Introductiecursus te volgen.

Waarom is de Introductiecursus verplicht?
Tijdens de cursus leer je basisvaardigheden in het omgaan met kinderen, je leert je verantwoordelijkheden kennen en hoe daar mee om te gaan. Je leert Jong Nederland kennen en wat je daar zoal kunt halen en doen. Verder leer je hoe je een leuk programma maakt en hoe je om kunt gaan met probleemgedrag in de groep. Kortom, de cursus biedt jou de mogelijkheid om verantwoord en kwalitatief goed met kinderen om te gaan en dat vinden we belangrijk bij Jong Nederland.

Leeftijd
Je moet minimaal 16 jaar zijn om deel te nemen aan de Introductiecursus. Iemand van 16 of 17 jaar mag niet zelfstandig leiding geven. Vanaf 18 jaar mag dat wel mits je de Introductiecursus hebt gevolgd. Tot die tijd moet je worden ondersteund door iemand van de leiding die minimaal 18 jaar is en ook de Introductiecursus heeft gevolgd.

Kan ik vrijstelling krijgen voor de Introductiecursus?
Er wordt op geen enkele wijze vrijstelling verleend, ook niet op grond van de beroepssector waarin iemand werkzaam is.

Wat is het doel en de inhoud van de Introductiecursus?


De Introductiecursus is eigenlijk een vervolg op jouw kennismaking met je groep, je afdeling en je district. Samen met leiding uit andere afdelingen wordt je kennismaking met Jong Nederland verbreed en leer je programma's maken voor jouw leeftijdsgroep en hoe je bestaande programma’s nog leuker kunt maken. Het programmeren is gebaseerd op de leeftijdskenmerken van de kinderen van jouw groep. Natuurlijk komen hierbij ook de spelproducten van Jong Nederland en de drie spelpijlers sport en spel, creativiteit en buitenleven aan bod.

Overzicht onderwerpen:
- Ins en Outs van Jong Nederland
- De afdeling bij jou!
- Leeftijdskenmerken
- Programmeren en spel
- Jezelf, Jong Nederland en de andere leiding
- Arbo, intimiteit en het beleid van Jong Nederland
- Probleemgedrag
 
Een ander belangrijk onderdeel van de cursus is het uitwisselen van ervaring en kennis tussen de deelnemers. Om dit te bevorderen, bevelen wij aan om met meerdere afdelingen aan de cursus deel te nemen.

De Introductiecursus is geen schools gebeuren, wel wordt er van je verwacht dat je de hele dag aanwezig bent, en dat je je houdt aan de huisregels. Bij volledige aanwezigheid en inzet ontvang je na afloop een certificaat.

Naslagwerk
Tijdens de cursus worden veel verschillende onderwerpen behandeld. Er is een naslagwerk beschikbaar waarin je alles nog eens na kunt lezen. Download het hieronder.

Introductiecursus aanvragen


Je kunt een Introductiecursus aanvragen via Madeleine Rϋttchen van het Landelijk Bureau, 013 58 000 85 of info@jongnederland.nl

Als afdeling of district geef je 2 voorkeurdata aan (kan op zaterdag en/of zondag). De training wordt gegeven in je eigen afdeling. De Introductiecursus kost € 400. 

In omgeving Twente en Tilburg kun je er ook voor kiezen om de cursus te verspreiden over twee doordeweekse avonden.

Lees ook de inschrijf- en betalingsvoorwaarden voor deelname aan cursussen en activiteiten van Jong Nederland.

Voorwaarden Introductiecursus


* De deelnemers zijn vanzelfsprekend als leiding ingeschreven, zijn dus minimaal 16 jaar en hebben een lidnummer.
* Het zijn maximaal 18 deelnemers.
* Deelnemers zijn de gehele cursusduur aanwezig.
* Deelnemers mailen van te voren een favoriet spel van de groep of afdeling.
* De aanvragende afdeling/district zorgt voor accommodatie, koffie/thee en lunch.
* De aanvragende afdeling zorgt zelf voor uitnodiging van de deelnemers op de afgesproken tijd en locatie. 

Een belangrijk onderdeel van de cursus is het uitwisselen van ervaring en kennis tussen de deelnemers. Om dit te bevorderen, bevelen wij aan om met meerdere afdelingen aan de cursus deel te nemen.

Eisen te stellen aan de accommodatie


* Tenminste 20 zitplaatsen met tafels.
* De cursus moet plaats kunnen vinden in een aparte ruimte waar op het moment van de cursus geen andere activiteiten plaats vinden.
* Er moet bij voorkeur een mogelijkheid zijn om een buitenactiviteit te doen, bv. grasveld.
* Goede sanitaire voorzieningen.
* Er moeten voldoende ventilatiemogelijkheden zijn.

Programma


Het programma start ’s morgens om 10.00 uur en duurt gemiddeld tot ongeveer 17.00 uur. Dit is afhankelijk van het aantal en de samenstelling van de deelnemers, de vragen en actuele onderwerpen die in de afdeling leven.

Maatwerk
De Introductiecursus is er voor jou! Dus doe actief mee en kom met vragen en voorbeelden uit je eigen afdeling. Die ruimte is er en de trainer zal met plezier ingaan op specifieke vragen vanuit de afdelingen. Haal er dus uit wat erin zit!

Introductiecursus, wat heb ik er aan?


Je kunt er heel veel aan hebben. De onderwerpen die behandeld worden zijn van toepassing op alle afdelingen van Jong Nederland. De informatie, speltips en andere zaken die je bij Jong Nederland kunt halen (bv. via www.jongnederland.nl) zijn ook voor jou interessant. Onze ervaring is dat mensen tijdens de cursus erachter komen dat er veel meer te halen valt dan je in eerste instantie denkt! Maak er gebruik van!

Ik ben al een tijdje leiding. Wat kan ik dan nog leren op de introductiecursus?
Jazeker! Dit horen we vaak. Toch leer je altijd wat, is onze ervaring. Grote dingen, zoals creatief programmeren (we gaan er min of meer vanuit dat je al een programma kunt maken) en soms kleine dingen zoals het geven en ontvangen van feedback, inzicht in (probleem)gedrag en hoe je daarmee om kunt gaan of simpelweg waar je leuke speltips vandaan kunt halen. Het belangrijkste is dat je je er voor open stelt. Als je met een negatieve motivatie naar de cursus gaat, zal je er waarschijnlijk ook niet veel leren en ook het leerproces van de andere deelnemers belemmeren.

Heb ik er ook wat aan buiten Jong Nederland?
Jazeker! Je ontwikkelt je als persoon, door de dingen die je leert. Deze dingen kun je ook in je dagelijks leven en je werk gebruiken. Misschien volg je wel een opleiding waarin je bepaalde competenties moet behalen en bewijzen? Ook daar kan de introductiecursus een bijdrage aan leveren. Vermeld in ieder geval ook op je cv dat je de cursus gevolgd hebt.

Ideeën, suggesties?


Heb je na het volgen van de introductiecursus ideeën, suggesties? Laat het ons weten! Mail naar info@jongnederland.nl of schrijf je ideeën op het evaluatieformulier!