Leidinggedeelte


Vul onderstaand formulier in om een wachtwoord aan te vragen voor het leidinggedeelte van onze website.

Het leidinggedeelte is voor kaderleden van Jong Nederland. Daar wij dit controleren, kan het een paar dagen duren voordat je het wachtwoord per mail ontvangt.

Lidnummer:*
Afdeling:*
Voornaam:*
Achternaam:*
Straatnaam / Huisnummer:* /
Postcode / Plaatsnaam:* /
Telefoonnummer thuis:
Telefoonnummer mobiel:
E-mail:*
Geboortedatum:* - -

Onderstaande onderwerpen kun je vinden onder het leidinggedeelte


- Afdelingsraad
   Benodigde documenten en informatie ten behoeve van de afdelingsraad
- Lidmaatschapsboekje
   Informatie over ledenregistratie en –mutaties, contributie en
   de landelijke organisatie
- Afdelingsmap
   Informatie en checklisten voor afdelingen per hoofdstuk als download 
   Protocol Preventie Ongewenste Intimiteiten
   Hoofdstuk C - Contact met…
   Hoofdstuk P - Promotie, maak je afdeling bekend
   Hoofdstuk W - Werven, begeleiden en behouden
   Hoofdstuk O - Overleggen om samen te werken
   Hoofdstuk F - Financiën
   Hoofdstuk B - Beleids- en werkplannen: in daden en geld
   Hoofdstuk G - Goed geregeld
   Hoofdstuk V - Verdriet en pijn in je afdeling: Rouw en verdriet 
   Hoofdstuk V - Verdriet en pijn in je afdeling: Verpest je club niet
   Hoofdstuk D - Diversen
- Vrijwilligers gewaardeerd
   Informatie over het Jong Nederland beeldje, Speld van verdienste, Jong Nederland  
   erepenning en onderscheidingen.
- Verzekeringen
   Informatie en de meeste gestelde vragen over verzekeringen van Jong Nederland
- Kleppie en Jong Nederland logo’s
   Downloads van Kleppieplaatjes en Jong Nederlandlogo’s en informatie over de huur van het
   Kleppiepak
- Formulieren en downloads
   Diverse formulieren en downloads relevant voor kaderleden van Jong Nederland   
   Aanvraagformulier Speld van verdienste
   Aanvraagformulier bijzonder verlof
   Aanvraagformulier kampvergunning
   Aanvraagformulier vrijstelling KampBivakcursus
   Notitie Alcoholbeleid
   Jaarverslagen