Coronavirus


11-03-2020
Jong Nederland adviseert de afdelingen in Noord-Brabant de opkomsten komende week (t/m 16 maart 2020) niet door te laten gaan. We volgen hiermee het advies van de veiligheidsregio Brabant om het aantal sociale contacten gedurende een week te beperken.

12-03-2020
Het kabinet neemt verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. Ze adviseren om sociale contacten sterk te beperken.

Jong Nederland adviseert daarom alle Jong Nederland afdelingen om de clubmiddagen en – avonden niet door te laten gaan.

Dit is geldig tot en met 31 maart.

12-03-2020
Mocht je je jullie Jong Nederland afdeling aangemeld hebben voor NLdoet komend weekend: het oranjefonds doet de oproep om alle NLdoet activiteiten uit te stellen www.oranjefonds.nl/oproep-stel-nldoet-activiteiten-uit.

17-03-2020
JongNL Limburg: We hebben helaas droevig nieuws rondom de Kidsparty. De KidsParty op 4 & 5 april 2020 zal wegens het coronavirus en de bijbehorende maatregelen niet doorgaan. Door het grote aanbod van activiteiten bij alle betrokken organisaties zullen we de KidsParty dit jaar ook niet op een later tijdstip inhalen. Zet dus volgend jaar al in je agenda: KidsParty zal dan op 10 & 11 april plaatsvinden.

19-03-2020
I.v.m. de aangescherpte maatregelen van het kabinet geldt het advies om de clubmiddagen en -avonden niet door te laten gaan tot en met 6 april.

De introductiecursus en kampbivakcursus worden uitgesteld. We gaan t.z.t een nieuwe datum prikken.

Hebben jullie ook een leuke online opkomst gehad en wil je je programma delen? Mail dan naar info@jongnederland.nl.

24-03-2020
Zwerfweekend afgelast: met de aanvullende maatregelen van het kabinet in de aanpak van het coronavirus, kan het Zwerfweekend 2020 helaas niet doorgaan. We nemen binnenkort contact op met de ingeschreven deelnemers.

24-03-2020
I.v.m. de aangescherpte maatregelen van het kabinet kunnen de reguliere Jong Nederland clubmiddagen en -avonden tot 1 juni niet doorgaan.

Ook Jong Nederland Heusden heeft de krant gehaald door op een creatieve manier groep te draaien: www.ed.nl/de-peel/kinderen-genieten-veilig-van-quarantainequiz-in-asten-heusden~a24bb242/

26-03-2020
Beste allemaal,

We begrijpen dat dit voor iedereen aparte tijden zijn. De maatregelen en adviezen van de regering en het RIVM hebben een grote impact op iedereen. Daarnaast kunnen er zorgen zijn voor de gezondheid van jezelf en je familie of de situatie op je werk. Als Jong Nederlanders komen daar vragen en zorgen voor jullie club bij. Wanneer kunnen we weer groep draaien? Wat doen we met het zomerkamp? Hoe gaan we om met een ziek lid of vrijwilliger? Hoe gaan we het financieel redden als financiële acties niet doorgaan en we ons gebouw niet kunnen verhuren? Als Landelijke Bestuur willen we jullie graag helpen. Helaas kunnen ook wij niet in de toekomst kijken om te zeggen hoe de situatie zich zal ontwikkelen. Hieronder een aantal adviezen om rekening mee te houden:

* Allerbelangrijkst is om de adviezen en richtlijnen van het RIVM, de regering en je eigen veiligheidsregio te blijven volgen. Voor jullie afdeling betekent dat voorlopig geen groepsbijeenkomsten, kampen of andere bijeenkomsten.
* Het is nu nog te vroeg om te zeggen of kampen in de zomervakantie door kunnen gaan. Voor groepsweekenden ligt dit aan de datum waarvoor ze gepland zijn. Wel of niet doorgaan is afhankelijk van het verloop van de pandemie en de maatregelen zoals die dan gelden. Kijk alvast in huurcontracten of neem contact op met de verhuurder over hoe om te gaan met een annulering.
* Probeer contact te houden met je leden, bijvoorbeeld door regelmatig contact en een online programma.
* Financieel kunnen de maatregelen een impact hebben op je afdeling:
- Contributie kan nog gewoon geïnd worden. Voor de meeste afdelingen geldt dat de meeste kosten doorlopen, zoals vaste lasten. Daarnaast zijn er mogelijk minder inkomsten van verhuur of ander activiteiten. De contributie van de leden helpt je afdeling in deze lastige tijd. Het kan goed zijn om je leden hier over te vertellen.
- Je gemeente is mogelijk bereid om gemeentelijke heffingen uit te stellen of kunnen op een andere manier helpen. Kijk hiervoor op de site van je gemeente of neem contact met hen op.
- Mocht het lastig worden om de huur of hypotheek te betalen, neem dan contact op met jullie verhuurder of bank om de mogelijkheden te bespreken.

Als landelijke organisatie helpen we graag als er andere vragen zijn. Het Landelijk Bureau is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, en donderdag van 9.30 – 12.30 uur via 013 580 00 85. Natuurlijk kun je ook mailen via info@jongnederland.nl.

We wensen jullie allemaal veel sterkte en gezondheid in deze tijd.

Landelijk Bestuur Jong Nederland

23-04-2020

Beste allemaal,

We hopen dat jullie allemaal nog goed gezond zijn. Afgelopen dinsdag 21 april heeft premier Rutte aanpassing van de maatregelen rondom het nieuwe coronavirus bekend gemaakt. Daarin werd onder andere aangegeven dat georganiseerde buitensportactiviteiten voor kinderen na 29 april weer opgestart mogen worden. Hier zouden de buitenactiviteiten van Jong Nederland onder kunnen vallen. Hoe deze maatregel uitgevoerd kan worden, is afhankelijk van jouw gemeente.

Kunnen Jong Nederland afdelingen weer groepsbijeenkomsten houden?

Mogelijk wel. Voordat je dit doet is het belangrijk om je het volgende af te vragen:

· Heb je afspraken kunnen maken met jullie gemeente over het opstarten van buitenactiviteiten?
· Hebben jullie een geschikte buitenruimte (van je zelf of via de gemeente afgesproken terrein)?
· Voelen jullie als vrijwilligers je er prettig bij om weer bijeenkomsten te houden? Het is geen verplichting. Iedereen zal het begrijpen als jullie de deuren nog wat langer gesloten houden.

Als je deze vragen met “ja” beantwoordt, dan kun je de groepsbijeenkomsten weer starten. Ons advies is om dit goed voor te bereiden en te communiceren met de vrijwilligers, ouders en leden. Alhoewel het vanaf 29 april zou mogen, lijkt het ons verstandig om tegelijkertijd met de scholen te starten, dus vanaf 11 mei. De groepsbijeenkomsten kunnen altijd gecombineerd worden met een online programma.

Als je groepsbijeenkomsten houdt, waar moet je rekening mee houden?

· Volg het advies en de maatregelen van de Rijksoverheid, RIVM, je veiligheidsregio en gemeente op
· De algemene regels blijven gelden, onder andere:
    - heb je verkoudsheidklachten, koorts of last ven benauwdheid dan blijf je thuis. Heeft er iemand in het gezin/huishouden koorts dan blijft iedereen uit dat huishouden thuis.
    - Nies en hoest in je elleboog
    - Was regelmatig je handen
· Groepsdraaien kan voor jeugdleden tot 18 jaar
· Houdt 1,5 meter afstand aan tussen jeugdleden, leiding en ouders. Pas hier ook je programma op aan.
    - Voor kinderen onder de 12 jaar wordt door de rijksoverheid niet meer gevraagd voor de kinderen om onderling 1,5 meter afstand te houden. Toch raden we aan dit als uitgangspunt te houden.
· Op elke groep staan minimaal 2 en maximaal 3 leiders
· Als het qua aantal kinderen nodig is, deel de groep dan op
· Niet meer dan 1 groep tegelijkertijd op het terrein. Als het nodig is, spreid dan je begin- en eindtijden.
· Alleen buitenactiviteiten, ook niet verzamelen of afsluiten in het gebouw
· Ouders mogen de kinderen brengen en afhalen, maar niet blijven kijken tijdens de bijeenkomst. Maak afspraken over hoe het brengen en halen gaat, kijkend naar de mogelijkheden bij je locatie.
· Zorg op het toilet voor zeep en papieren handdoekjes.
· Reinig het toilet, deuren inclusief klinken, lichtknopjes en andere oppervlakken die aangeraakt worden na elke groepsbijeenkomst
· Reinig materialen die je gaat gebruiken voor de groepsbijeenkomst en maak alles na de bijeenkomst ook weer schoon
· Maak geen eten en drinken klaar. Vraag aan de kinderen om zelf een pakje drinken of fles met water mee te nemen.
· Als het regent, zeg dan de bijeenkomst af.
· Blijf praten met je vrijwilligers of zij het zien zitten om groep te (blijven) draaien

Hoe moet het met zomerkamp?

Helaas is hier nog geen definitief antwoord op te geven. We verwachten dat er ook na eind mei nog verschillende maatregelen zullen gelden. Er is een reële mogelijkheid dat er dan nog steeds gevraagd wordt om afstand te houden van elkaar. Is dit te organiseren op een zomerkamp? Denk hier alvast over na.
Voor degene die een locatie in het buitenland gepland hebben, is het de vraag of het tegen die tijd toegestaan is om met een groep naar het buitenland te reizen.

Hoe zit het met evenementen?

Alle evenementen waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden of waarvoor een melding gedaan moet worden mogen tot 1 september niet doorgaan.

Ik heb andere vragen, zorgen.

Uiteraard staat het Landelijk Bureau nog steeds voor je klaar. Het Landelijk Bureau is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 – 12.30 via 013 580 00 85.

Tot slot wensen we jullie veel gezondheid en sterkte in deze tijd. Ondanks de moeilijkheden doet het ons plezier om te zien hoe afdelingen creatief omgaan met de beperkingen. Hebben jullie als afdeling een origineel programma of leuke online activiteit? Deel hem dan met ons via info@jongnederland.nl.

Groet, het Landelijk Bestuur van Jong Nederland, Sjouke, Erwin en Koen

28-05-2020

Zomerkamp

Deze week is door de samenwerkende jeugdorganisaties in overleg met de instanties een conceptprotocol opgesteld. De belangrijkste vraag is hierbij of tijdens een kamp de anderhalve meter afstand tussen deelnemers onderling en de begeleiding gehandhaafd moet blijven. De overheid heeft gevraagd aan te geven hoe de sector denkt dat dit mogelijk en verantwoord is.

Het protocol voor de zomerkampen in 2020 heeft als vertrekpunt het belang van kinderen en jongeren. Natuurlijk betekent op kamp gaan volgens een protocol dat er beperkingen zijn. Deze zomer wordt anders dan iedereen gewend is.

Het streven is dat dit op korte termijn in het OMT besproken kan worden, waarna er in de week van 8 juni duidelijkheid gegeven wordt aan de zomerperiode. En dus ook voor de zomerkampen. We beseffen ons dat de zomerkampen om de hoek staan en de voorbereidingstijd steeds korter wordt. We hopen op je begrip, omdat het nu langer d uurt tot er duidelijkheid is voor de zomerkampen. Veel hangt af van de uitkomsten van het volgende OMT en de nieuwe noodverordeningen.

Update 4 juni 2020


Met de verdere versoepeling van de maatregelen zijn er ook voor Jong Nederland meer mogelijkheden, onder andere om binnen groepsbijeenkomsten te houden. Hieronder staat een update van onze eerdere boodschap. Uiteraard blijft het belangrijk om voor jullie afdeling te kijken wat de mogelijkheden zijn en waar bestuur, vrijwilligers, leden en ouders zich prettig bij voelen. Nieuw toegevoegde tekst is cursief.

Vriendelijke groet,
Landelijk Bestuur Jong Nederland, Sjouke, Erwin en Koen

Kun je als Jong Nederland weer groepsbijeenkomsten houden?
Ja, voor alle jeugdleden is dit weer toegestaan. Dit mag zowel binnen als buiten. Let wel op de voorwaarden die hiervoor gesteld zijn (zie hieronder).

Als je groepsbijeenkomsten houdt, waar moet je rekening mee houden?
• Volg het advies en de maatregelen van de Rijksoverheid, RIVM, je veiligheidsregio en gemeente op
• De algemene regels blijven gelden, onder andere:
   - heb je verkoudheidsklachten, koorts of last van benauwdheid dan blijf je thuis. Heeft er iemand in het gezin / huishouden koorts dan blijft iedereen uit dat huishouden thuis.
   - Nies en hoest in je elleboog
   - Was regelmatig je handen
   - Ben jij of iemand in je gezin/huishouden positief getest op COVID-19 in de afgelopen 2 weken dan blijf je thuis
• Als het qua aantal kinderen nodig is, deel de groep dan op
• Niet meer dan 1 groep tegelijkertijd op het terrein. Als je verzamelpunt door meerdere groepen gebruikt wordt, spreid dan je begin- en eindtijden.
• Ouders mogen de kinderen brengen en afhalen, maar niet blijven kijken tijdens de bijeenkomst. Maak afspraken over hoe het brengen en halen gaat, kijkend naar de mogelijkheden bij je locatie.
• Zorg op het toilet voor zeep en papieren handdoekjes.
• Reinig het toilet, deuren inclusief klinken, lichtknopjes en andere oppervlakken die aangeraakt worden na elke groepsbijeenkomst
• Reinig materialen die je gaat gebruiken voor de groepsbijeenkomst en maak alles na de bijeenkomst ook weer schoon
• Maak geen eten en drinken klaar. Vraag aan de kinderen om zelf een pakje of fles met water mee te nemen.
• Blijf praten met je vrijwilligers of zij het zien zitten om groep te (blijven) draaien

Waar moet ik op letten bij (groeps)bijeenkomsten binnen?
• Maximaal 30 mensen (leden en vrijwilligers) in het gebouw tegelijkertijd.
   - Iedereen vanaf 13 jaar moet 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar (en van jeugdleden jonger dan 13 jaar). Mogelijk kunnen er dus minder mensen tegelijkertijd in het gebouw.
   - Voor jeugdleden tot en met 12 jaar geldt geen 1,5 meter afstand van elkaar. Vermijd in het algemeen wel fysiek contact tussen jeugdleden en hou hier bij het programma rekening mee.
• Afhankelijk van de groepsgrootte kan het nodig zijn om ouders / verzorgers aan te laten geven of leden naar de bijeenkomst komen.
• Voordat iemand naar binnen gaan moet je een kort check gesprek hebben met diegene (of ouder/verzorger bij leden) om het volgende te vragen:
   - Ben je verkouden of heb je last van benauwdheid?
   - Heb jij of iemand in het gezin koorts?
   - Ben jij of iemand binnen het gezin/huishouden positief getest op COVID-19 in de afgelopen 2 weken?
   > Is het antwoord op een van deze vragen “ja” dan mag het lid niet mee doen.
   - Dit gesprek kan eventueel (vlak) van tevoren via telefoon, mail, app.
   - Het is verstandig af te spreken wie hiervoor verantwoordelijk is
• Zorg voor goede ventilatie. Dus ramen en deuren open, en zet mechanische ventilatie als die aanwezig is in de hoogste stand.

Waar moet ik op letten bij (groeps)bijeenkomsten buiten?
• Er is geen maximaal aantal personen, maar beperk de groepsgrootte tot wat hanteerbaar is.
   - Voor jeugdleden tot en met 18 jaar geldt geen verplichting tot 1,5 meter afstand van elkaar. Vermijd in het algemeen wel fysiek contact tussen jeugdleden en hou hier bij het programma rekening mee.
   - Voor iedereen vanaf 19 jaar en ouder geldt 1,5 meter afstand houden van elkaar en jeugdleden.

Hoe moet het met zomerkamp?
Helaas is hier nog geen definitief antwoord op te geven. Door verschillende organisaties is gewerkt aan een concept protocol. Dit wordt nu overlegd met de betrokken instanties en er wordt in de week van 8 juni een advies verwacht. Er is een reële mogelijkheid dat er dan nog steeds gevraagd wordt om afstand te houden van elkaar. Is dit te organiseren op een zomerkamp? Voor degene die een locatie in het buitenland gepland hebben, is het de vraag of het tegen die tijd toegestaan is om met een groep naar het buitenland te reizen. Omdat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de (zomer)kampen worden er nu geen kampvergunningen verstrekt.

Hoe zit het met evenementen?
Alle evenementen waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden of waarvoor een melding gedaan moet worden mogen tot 1 september niet doorgaan. Als je subsidie kreeg voor dit evenement dan is er een kans dat je gemeente alsnog (een deel van) de kosten die je gemaakt hebt vergoed.

Ik heb andere vragen, zorgen.
Uiteraard staat het Landelijk Bureau nog steeds voor je klaar. Het Landelijk Bureau is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 – 12.30 uur via 013 580 00 85.

We mogen op zomerkamp!

09-06-2020 


Na lang wachten, is het eindelijk bekend: we mogen op zomerkamp! Met aangepaste maatregelen kunnen de jeugdleden t/m 18 jaar op zomerkamp. De kampprotocollen kun je vinden op https://wegaanopzomerkamp.nl.

01-07-2020 


In de persconferentie van woensdag 24 juni zijn nieuwe versoepelingen aangekondigd. Een aantal van deze versoepelingen zijn ook van invloed op het protocol zomerkampen en dagactiviteiten. De protocollen en veelgestelde vragen zijn hierop aangepast.

Update 15 oktober 2020


Helaas hebben de aangescherpte maatregelen ook een effect op Jong Nederland. Het belangrijkste is uiteraard dat we met zijn allen helpen om dit coronavirus onder controle te krijgen. We hebben de nieuwe maatregelen vertaald naar hun impact voor Jong Nederland. Het blijft belangrijk om te kijken hoe jullie dit toepassen in jullie afdeling. En waar bestuur, vrijwilligers, leden en ouders zich prettig bij voelen.

Als jullie nog vragen hebben dan staat het Landelijk Bureau uiteraard voor jullie klaar. Je kunt ze bellen op maandag, dinsdag, en donderdag van 9.30 – 12.30 uur via 013 580 00 85.

Vriendelijke groet, Het Landelijk Bestuur van Jong Nederland, Erwin en Koen

Kun je als Jong Nederland nog groepsbijeenkomsten houden?
Ja, bijeenkomsten voor leden tot en met 17 jaar mogen doorgaan. Er zijn wel dingen om rekening mee te houden, zie hieronder. Hou bij voorkeur bijeenkomsten buiten.

Als je groepsbijeenkomsten houdt, waar moet je rekening mee houden?
· Volg het advies en de maatregelen van de Rijksoverheid, RIVM, je veiligheidsregio en gemeente op.
· De algemene regels blijven gelden: 
  - Heb je verkoudsheidsklachten, koorts of last van benauwdheid dan blijf je thuis. Heeft er iemand in het gezin/huishouden koorts, dan blijft iedereen uit dat huishouden thuis. 
  - Nies en hoest in je elleboog.
  - Was regelmatig je handen.
  - Ben jij of iemand in je gezin/huishouden positief getest op COVID-19 in de afgelopen 10 dagen dan blijf je thuis.

· De volgende regels gelden voor afstand houden:
  - Jeugdleden tot en met 17 jaar hoeven geen afstand te houden van elkaar. 
  - Jeugdleden vanaf 13 jaar en leiding houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  - Leiding houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar.

· Als het qua aantal kinderen nodig is, deel de groep dan op.
· Niet meer dan 1 groep tegelijkertijd op het terrein of in 1 (zelfstandige) ruimte. Als je verzamelpunt door meerdere groepen gebruikt wordt, spreid dan je begin- en eindtijden.
· Ouders mogen de kinderen brengen en afhalen, maar niet blijven kijken tijdens de bijeenkomst. Maak afspraken over hoe het brengen en halen gaat, kijkend naar de mogelijkheden bij je locatie.

· Voor de groepsbijeenkomst is er met iedereen een gezondheidscheck om het volgende te vragen:
  - Heb je nu of in de afgelopen 24 uur één of meer van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
  - Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  - Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  - Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
  - Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  > Is het antwoord op een van deze vragen “ja” dan mag het lid niet mee doen.
· Dit gesprek kan eventueel (vlak) van tevoren via telefoon, mail, app.
· Het is verstandig af te spreken wie hiervoor verantwoordelijk is.

· Zorg op het toilet voor zeep en papieren handdoekjes.
· Reinig het sanitair, deuren inclusief klinken, lichtknopjes en andere oppervlakken die veel aangeraakt worden na elke groepsbijeenkomst.
· Reinig materialen die je gaat gebruiken voor de groepsbijeenkomst en maak alles na de bijeenkomst ook weer schoon. Denk hierbij ook aan tafels en stoelen.
· Maak geen eten en drinken klaar. Vraag aan de kinderen om zelf een pakje of fles met water mee te nemen.
· Na de (groeps)bijeenkomst gaat iedereen weer naar huis. Blijf niet hangen op het terrein.
· Houd bij welke kinderen en vrijwilligers er zijn tijdens een bijeenkomst. Bewaar deze gegevens minstens 2 weken.
· Zingen is niet toegestaan voor jeugdleden vanaf 13 jaar en vrijwilligers.
· Blijf praten met je vrijwilligers of zij het zien zitten om groep te (blijven) draaien.

Waar moet ik extra op letten bij (groeps)bijeenkomsten binnen?
· Er geldt geen voorgeschreven maximumaantal personen binnen voor bijeenkomsten van leden tot en met 17 jaar voor Jong Nederland (specifieke uitzondering op de regel).
· Het maximaal aantal personen is afhankelijk van de beschikbare ruimte voor het volgen van de afstandsregels. 
  - Jeugdleden tot en met 17 jaar hoeven geen afstand te houden van elkaar. 
  - Jeugdleden vanaf 13 jaar en leiding houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  - Leiding houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
· Zorg voor goede ventilatie. Dus ramen en deuren open en zet mechanische ventilatie als die aanwezig is in de hoogste stand.

Moeten we in ons gebouw een mondkapje dragen?
Dat ligt eraan. Als het gebouw van jullie zelf is, dan kunnen jullie daarvoor zelf de regels vaststellen. Als jullie gebruik maken van bijvoorbeeld een school of wijkcentrum, dan gelden de regels van de eigenaar van het gebouw.

Hoe verleen ik EHBO tijdens (groeps)bijeenkomsten?
Volg hiervoor de richtlijnen van het Rode Kruis: www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona

Hoe moet het met kampen?
Kampen zijn niet toegestaan zolang de aangescherpte maatregelen gelden. Er zullen voorlopig geen kampvergunningen afgegeven worden.

Hoe zit het met evenementen?
Evenementen mogen niet doorgaan.

Gaat The Young Dutch Festival (TYDF) door?
Ja! Uiteraard met in acht neming van alle regels.

Kunnen we als vrijwilligers nog bij elkaar komen, bijvoorbeeld voor overleg?
We raden aan om dit in de komende tijd zoveel mogelijk te beperken en te zoeken naar andere manieren, zoals online vergaderen.

Kunnen we als afdeling financiële steun krijgen?
Alle gemeentes hebben extra geld gekregen voor het ondersteunen van Jeugd- en Jongerenorganisaties. Op de website staat meer informatie en een stappenplan: https://www.jongnederland.nl/informatie/coronasteun

Kijk op het leidinggedeelte van onze site, onder downloads, voor meer spelinspiratie. Stuur ook jouw online spelinspiratie naar info@jongnederland.nl en we delen het hier.