Zeg het maar

  • 14+

Geef zelf invulling aan je eigen zomerkamp

Pubers weten heel goed wat ze leuk vinden en wat niet. Maak daar gebruik van. Start tijdig met het verdelen van de groep in kleine groepjes. Elke groep mag een dag/dagdeel (mee) organiseren. Onderling moeten ze overleggen dat er niet vaker eenzelfde onderdeel aan bod komt. Ze moeten het budget etc. in de gaten houden.